دستگیری یک عکاس توسط پلیس امنیت در استادیوم آزادی...

دو نفری که در تصویر با کت قهوه ای و پیرهن سفید مشخص هستن از نیروهای پلیس امنیت تهران میباشند که این عکاس جوان را در تشیع جنازه ناصر حجازی دستگیر کرده اند...برای بهتر دیده شدن این فیلم را از لینک زیر از دقیقه 1:40 با دقت نگاه کنید...


چهارشنبه 4 خرداد 20:55 نهضت سبز


باز هم با صدای الله اکبر بر پشت بام ها خود را آماده حضور در تشیع جنازه حجازی سبز میکنیم...


باز هم با صدای الله اکبر بر پشت بام ها خود را آماده حضور در تشیع جنازه مردی سبز میکنیم...سه شنبه شب با فریاد الله اکبر شبانه خود حضور پر شور خود را در تشیع پیکر ناصر حجازی به همه اطلاع خواهیم داد...پس همه با هم ساعت 22:00 بر پشت بام ها و گفتن الله اکبر...
دوشنبه 2 خرداد 21:35 نهضت سبز