دوم خرداد 1376 ، به روایت مطبوعات آن روزها !

دوم خرداد بار دیگر فرا رسید . تا سال گذشته ، این روز به عنوان سمبل خواست دموکراتیک ایرانیان پس از انقلاب اسلامی پاس داشته می شد ، اما شاید امسال برای بسیاری از ایرانیان ، فاصله ی ذهنی دور و درازی با دوم خرداد 76 به وجود آمده باشد. دوم خرداد ، این روزها دیگر نه یک اتفاق حماسی ، بل چنان تلنگری بر برهه ای از تاریخ معاصر ایران ارزیابی می شود. دوم خرداد نه آغاز مسیر دموکراسی خواهی ایرانیان بود و نه پایان فضای استبداد زده ی این سرزمین . آن سالها از دوم خرداد اسطوره ای برساختیم ، اسطوره ای که ما را در شناخت اهمیت نمادین آن دچار کژفهمی های بنیادین کرد. با ظهور دوم خرداد ، دل در گرو پیچ و خم های احساسی اش دادیم و از خطرات یزرگی که آن را تهدید می کرد ، با لبخند یا بغضی گذشتیم .
این روزها دیگر دوم خرداد 1376 ، نه یک حماسه ، بل آیینه ای است که می شود همه ی این سالها را در آن دید . با مسافران قطار اصلاحات و مخالفان سرسختش از آن روزها تا به اکنون پیش آمد. آن موافقان و مخالفان اینک در کجای این بازی شطرنج ایستاده اند ؟ چه کسانی از قطار پیاده و چه کسانی سوار شده اند ؟!
این تابلوی غم انگیز سیال ، جکایت اسطوره ای را بازمی گوید که اینک دیگر اسطوره نیست ، اما پایان اسطوره ، آغاز ابهام زدایی است . تصویری شفاف ، که البته هر آنچه می نمایاند را لزوما ، دوست نخواهیم داشت !
بی هیچ توضیح و تبیینی ، شما را به نظاره ی دوم خرداد 1376 دعوت می کنم . سفری به آن روزهای پراحساس ، و البته مرور سخنانی که این روزها بیش از آنکه شادمانی برانگیزند ، گزنده و تامل برانگیز جلوه می کنند :

… و خاتمی آمد !

یکشنبه 2 خرداد 15:15 حامد نهضت سبز

در دیار یارمهربان...

اردیبهشت ماه امسال نمایشگاه کتاب تهران طبق روال هیمشگی ودر مکان نیمه کاره مصلی تهران در حال برگزاری ست.دیروز جمعه به نمایشگاه رفتم که ذکر چند نکته از پیرامون نمایشگاه قابل توجه است.
از تحولات نمایشگاه امسال میتوان از جای خالی انتشارات طرح نو و صراط ونبود کتب نویسندگان دگر اندیش در محیط نمایشگاه و وجود غلیظ عناصر به اصطلاح فرهنگی که کارهای فرهنگی آنها بیداد میکرد میتوان اشاره کرد از جمله غرفه های متعدد پاسخ به سئوالات شرعی ،تاکید فراوان بلندگوهای نمایشگاه به رعایت شئونات اسلامی و توجه ویژه مردم به آن ! و ایجاد فضای امنیتی نامحسوس مناسب! جهت اشاعه کارهای فرهنگی!
خلاصه اینکه نمایشگاه امسال طراوت خود را به خاطر این قبیل تمهیدات فرهنگی مسئولین از دست داد و جای خالی خاطره ی چهره ها و نویسندگان و بحث ها و نشست های آزاد سالهای گذشته را به سردی کتابهای کم مخاطب و چهره های نا شاد معاوضه کرد.
حال سئوال من از مسئولین دلسوز این است:
تا کجا میتوان با فضا ی حذف و سانسور و گزینشی عمل کردن در حوزه نشرکتاب و فرهنگ میشود هویت و تفکر یک جامعه را خط زد و با (فشار)و(جهل) به پیش رفت؟!
در دیار یار مهربان،صحبت از نامهربانی ها خطاست.
عکسهای گرفته شده توسط ح.نهضت سبز در نمایشگاه کتاب.
شنبه 18 اردیبهشت 16:43 نوشته شده توسط حامد نهضت سبز