ما پیروزیم

بازی تازه شروع شد,بازی که در آن ما پیروزیم.آیا کسی خواهد باور کرد که کسی که در آن زمان قربانی ترور جانیان شد حال میتواند که در این شرایط نایسامان مملکت به خواسته خویش استعفا دهد واقعا که این نمایش گریه دار , خنده دار است.گریه دار چون, که میفهمم از تئورسین اصلاحات به چه شیوه هایی بازجویی شده که, حاضر شده است با آنها همکاری کند خنده دار به خاطر اینکه دست جانیان برای همه مردم رو شده و این گونه اعترافات و دادگاه ها به جز بی آبرو کردن نظام هیچ معنی دیگر ندارد.دولتی که می خواهد با زور به مردم بفهماند در انتخابات هیچگونه تقلبی نشده است دولتی که به سر کار آمدن خود به راس قدرت شک دارد ومیخواهد به همه به قبولاند که ما با رای مردم آمده ایم نه تقلب !!!
H.E

کابینه میوه جاتبعد از وزارتهشدار به وزیران کابینه احمدی نژاد (نگفنتم دولت دهم چون مشروعیت نداره):اگر میخواهید تا پایان دوره وزارتتان
(البته به شرط رای اعتماد گرفتن از مجلس نه از مردم)به عنوان وزیر و یک خدمت گذار به دولت (نه به مردم) باقی بمانید و تبدیل به میوه هایی مانند هلو ،زردآلو،شفتالو... یا حتی بدتر از آن نشوید لطفاً از پذیرش منصب وزارت جدا خودداری نمایید.
دیگه نخواستم عکس در حین خدمتش بزارم چون الان هلو تر شده و میشه خوردش، این رو گذاشتم.البته این حرفه منو جدی نگیرید که هر کس رفت تو کابینه احتمال داره میوه بشه ...من دیگه وارد جزئیات نمیشم خودتون تصورشون کنید.
H.E
با نطرات شما ما را دل گرم تر کنید.......

سبز

سبز یعنی یک نشان افتخار
سبز يعني کهنه عشق ماندگار
سبز يعني انتهاي فصل سرد
سبز يعني سيدي از اهل درد
سبز يعني يک جهان مظلوميت
سبز يعني صبر بر محروميت
سبز يعني يک رسانه، يک پيام
سبز يعني سيدي والامقام
سبز يعني يک نماد زندگي
صلح و ايمان، عدل و دين، آزادگي
سبز يعني مهرورزي بر همه
سبز يعني راه پاک فاطمه
سبز يعني اعتقاداتي قوي
سبز يعني ميرحسين موسوي
سبز يعني رهنوردي پرتوان
سبز يعني ملتي، پير و جوان
سبز يعني سبزي خضراي دوست
سبز يعني موسوي را دار دوست
سبز يعني عشق آن پير خمين
سبز يعني راه مولامان حسين
سبز يعني انحلال خشم و کين
بازگشتي سبز بر آيين و دين
سبز يعني ماجراجويي تمام
بازگشتن بر ره سبز امام
سبز يعني سادگي، فرزانگي
هشت سال ِ جنگ و خون ، مردانگي
سبز يعني استواريِّ امام
در دفاع از موسوي و والسّلام
سبز يعني مرد فرهنگ و هنر
از سرانگشتش بود صدها اثر
سبز يعني مرد ايمان و عمل
سبز يعني نه دروغ و نه دغل
سبز يعني دوربرگردان بس است
حرف بس باشد چو در خانه کس است
سبز يعني بر زمستان والسلام
بر بهارنو به آزادي سلام
طالب سبزم، نه ارکان ريا
بهر حفظ موسوي مهدي بيا

سخن بزرگان

آنهایی که خود را هوشمند تر از آن میدانند که وارد دنیای سیاست شوند ; مجازاتشان این است که توسط احمق ها اداره شوند.

(افلاطون)

امواج خروشان

جنبش های مردمی شاید در ارتباط دارای نظم و انسجام یک تشکل منظبط و سازمان یافته نباشند اما به مرور زمان چون حرکت رود و
سیل مسیر خود را میگشاید و چنان جاری و خروشان گردد که هیچ نیرویی تاب مفاومت در برابر آن را ندارد و همه کسانی را که مانع و سد کننده امواج خروشان این سیل عظیم بنیان کن قرار بگیرند به زباله دان تاریخ خواهد سپرد .تاریخ به یاد دارد جنبش های مردمی را که علیه زورمندان و قدرتمندان حاکم به پا خواستند و سرانجام پیروزی را به ارمغان آوردند .
هر جنبشی که برای آزادی انسان، مردم را علیه وضعیت حاکم شورانده ،در این راه همه را دنبال رو خود کرده و همین مردم پیشاهنگان واقعی انقلاب ها و تغیرات و اصلاح عمیق وضع موجود بوده اند.دراین راه اولین گام آگاهی بخشیدن به مردم پر شوری است که این نیروی عظیم خود را در مسیر درست قرار دهند و چهره های حکام تزویر و ریا شناسانده شود .
اصلاح از پایین به بالا از درون خواسته های مردم ،و قدرت و فشار آنان به بالا و تحمیل آن به زور گویان از راه نا فرمانی های مدنی و اجتماعی و تسلیم آنان به این خواسته ها.این یعنی "اصلاحات".اصلاحات خواسته توده ها است نه دیکته کردن و چار چوب قرار دادن و مرز بندی وسیاه و سفید کردن و خط قرمز قرار دادن از بالا به پایین ، که این عین دیکتاتوری است و جواب هر ملتی نیز" مرگ بر دیکتاتور" است.
منتظر نظرات دل گرمانه شما عزیزان هستم. H.E

ابراهیم در کشاکش یک انتخاب...

پس از رمی آخرین بت بی درنگ قربانی کن!...

و اکنون در منی یی،ابراهیمیً و اسماعیلت را به قربانگاه آورده ای،

اسماعیل تو کیست؟

چیست؟

مقامت؟آبرویت؟موقعیتت،شغلت؟پولت؟خانه ات؟باغت؟اتومبیلت؟

معشوقت؟خانواده ات؟علمت؟درجه ات؟هنرت؟روحانیتت؟لباست؟نامت؟

نشانت؟جانت؟جوانتیت؟زیبایت...؟

من چه می دانم؟این را تو خود میدانی،تو خود آن را ،او را هر چه هست

هر که هست -باید به منی آوری و برای قربانی ،انتخاب کنی ،

من فقط نشانهایش را به تو بدهم:

آنچه تورا در راه ایمان ضعیف می کند ،آنچه تورا در رفتن،به ماندن می خواند،

آنچه تورا ،در راه مسئولیت به تردید می افکند ،آنچه تو را به خود بسته است

و نگه داشته است،آنچه دل بستگی اش نمی گذارد تا پیام را بشنوی ، تا حقیقت را

اعتراف کنی ،آنچه تورا به فرار می خواند،به توجیه و تاویل های مصلحت جویانه

می کشاند،وعشق به او کور کرت می کند ابراهیمی یی وضعف اسماعیلی ات،تورا

بازیچه ابلیس می سازد.در قله بلند شرفی سراپا فخر وفضیلت ،در زندگی ات تنها

یک چیز هست که برای بدست آوردنش ، از بلندی فرود می آیی،برای از دست

ندادنش،همه دستاوردهای ابراهیم وارت را از دست می دهی،

او اسماعیل توست،اسماعیل تو ممکن است یک شخص باشد ،یا یک شئ،

یا یک حالت ،یک وضع ،و حتی ،یک نقطه ضعف!

اما اسماعیل ابراهیم ،پسرش بود!

دکتر شریعتی

خدایان زمینی ....

خدایان زمینی زندگی خود را با قربانی کردن دیگران سپری میکنند و عطش خود را با خون فرو مینشانند و با جان فشانی جوانمردان آرامش میابند و عزم خود را با آه همیشگی که توسط جان های به لب رسیده در هنگام مرگ محکم واستوار می کنند و عرش وبارگاه خود را بر خاکستر نسل ها میسازند.
حال باید با اندیشه و تفکر خویش فهمید که چه کسانی خدایان زمینی هستند آنان که تشنگان قدرت اند با از بین بردن نسل سبز میکوشند که خود را در مسیر قدرت استوار نگه دارند ولی افسوس نمیدانند که ای خدایان زمینی شب رسید و به سحر نزدیک شد.خوانندگان باید بدانند که در ایران سیاست بدخواهانه است یعنی یکدسته از وزیران و سران...هستند که با یکدیگر همدست هستند و خواسته اشان آن است که از راههای گوناگون بکوشند واین نهضت یا موج سبز را از پیشرفت باز دارند و میکوشند که با تهمت های دروغین خود تلاشهای نیکخواهان وغیرتمندان را درتلاش برای هرچه بهتر ساختن ایران برای نسل سبز بیهوده گردانند.
H.E
قلم توتم من است ، امانت روح القدوس من است ، ودیعه مریم پاک من است ، صلیب مقدس من است ، در وفای او ، اسیر قیصر نمی شوم ، زرخرید یهود نمی شوم ، تسلیم فریسان نمی شوم.
بگذار بر قامت بلند و راستین و استوار قلمم به صلیبم کشند ، به چهار میخم کوبند ، تا او که استوانه حیاتم بوده است ، صلیب مرگم شود ، شاهد رسالتم گردد ، گواه شهادتم باشد تا خدا ببیند که به نامجویی ، بر قلمم بالا نرفته ام ، تا خلق بداند که به کامجویی بر سفره گوشت حرام توتمم ننشته ام.....
...... هر کسی را ، هر قبیله ای را توتمی است ؛ توتم من ، توتم قبیله من قلم است.
قلم زبان خدا است ، قلم امانت آدم است ، قلم ودیعه عشق است ، هر کسی توتمی دارد
و قلم توتم من است
و قلم توتم ما است.
« دکتر علی شریعتی »